Inventariseer de Arbo risico’s voor uw bedrijf met de ARBO-RI&E Grafimedia

Bent u werkzaam in de Creatieve Industrie en wilt u actief werken aan een Veilige & Gezonde Werkplek (V&GW), maak dan gebruik van de ARBO RI&E Grafimedia. Aan de basis van elk arbobeleid ligt namelijk een inhoudelijk goede Risico Inventarisatie & Evaluatie (kortweg ARBO RI&E) ten grondslag, waarin alle bedrijfsrisico's op het terrein van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) systematisch in kaart zijn gebracht.

aanmelden ARBO RI&E meer informatie

 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner

Heeft uw bedrijf nog géén of verouderde Arbo RI&E ?

Heeft u nog geen Risico Inventarisatie & Evaluatie of is deze verouderd?
Doe dan de gratis ARBO Risico scan om te zien welk RI&E niveau het beste bij u past.

KVGO lid? Dan is de RI&E gratis toegankelijk!

 

test uw ARBO-niveau niveaus RI&E

‘Medewerkers raadplegen de RI&E regelmatig en onze preventiemedewerker werkt onze RI&E altijd bij.’

Harry Kornet  Algemeen Directeur Color Media Partners

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma

Uw bedrijfsprocessen in kaart

Een veilige en gezonde werkomgeving is cruciaal. Onder het motto “Gezondheid = Continuïteit” is de afgelopen jaren veel werk verzet om de veiligheid te verbeteren. In de ARBO RI&E Grafimedia worden alle mogelijke bedrijfsprocessen binnen de industrie (Creatieve- en Grafimedia industrie) weergegeven.

Meer informatie

Branche gerichte informatie

Binnen de RI&E Grafimedia worden alle mogelijke bedrijfsprocessen binnen de Creatieve industrie weergegeven. Nadat men alle relevante afdelingen van het bedrijf heeft gedefinieerd, is het de bedoeling om hieraan bedrijfsprocessen te koppelen. Deze kunt u zelf selecteren Daarna kunt u aan iedere afdeling de verschillende werkplekken toe voegen. Zo maakt u een RI&E geheel afgestemd op uw bedrijf.

 

Niveaus ARBO RI&E

Om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij hun arbobeleid, is er hard gewerkt aan de update van de RI&E: de ARBO RI&E Grafimedia. Het gedachtegoed achter deze RI&E wordt gevormd door een groeimodel, waardoor het voor alle typen gebruikers mogelijk wordt om op hun manier en op hun niveau met de inventarisatie en evaluatie van arbeidsomstandigheden bezig te zijn.

Meer informatie

Voor werkgevers en werknemers

In de praktijk wordt ten onrechte wel eens gedacht dat alleen de werkgever verantwoordelijk is voor goede arbeidsomstandigheden. Beiden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. Uit de praktijk blijkt dat dit in veel MKB-bedrijven nog in onvoldoende is gerealiseerd.

Meer informatie

Arbocatalogus

De sociale partners hebben een Arbocatalogus en de Web-RI&E opgesteld. De Arbocatalogus Grafimedia en de daar aan gelieerde Web-RI&E bevatten oplossingen voor nagenoeg alle Arbo risico’s in de bedrijfstak.

Meer informatie

Alle risico’s in één overzicht

Per definitie zitten aan elke werksituatie risico's. Ondernemers in de Grafimedia, zoals drukkerijen, prepress-bedrijven en multimediabureaus, hebben het druk met het produceren van communicatie-uitingen van hun klanten. Daarbij zijn ze verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden op het werk. Veilig, gezond en plezierig werken is belangrijk voor werkgevers en werknemers. De ARBO RI&E geeft inzicht in de risico’s in uw bedrijf en hoe die risico’s kunnen worden verlaagd.

Meer informatie

Wettelijke eisen

Heeft u werknemers in dienst? Dan is de RI&E volgens de Arbowet verplicht, ongeacht het aantal medewerkers. Naast het opstellen en uitvoeren van de RI&E moet u ook een Plan van Aanpak opstellen. De RI&E is een hulpmiddel om te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers.

Meer informatie

Wij nemen geen risico’s, u wel?

‘RI&E helpt
ons bedrijf
al jaren met
het overzichtelijk
maken van de
risico’s in ons bedrijf.’

Jacco Rodriguez
Directeur FDH Grafimedia Dienstverleners BV