Arbocatalogus

Naast de branche RI&E Grafimadia hebben de sociale partners met ondersteuning van klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak, ook een Arbocatalogus ontwikkeld. De Arbocatalogus is een oplossingenboek voor Arbo risico’s. De Arbowet bestaat vooral uit doelvoorschriften voor veilig en gezond werken. Een doelvoorschrift is het beschermingsniveau dat een werkgever moet bieden aan zijn werknemers, denk bijvoorbeeld aan het maximale geluidsniveau. De manier waarop het doel bereikt moet worden, staat niet in de wet. Werkgevers en werknemers beschrijven op sectorniveau hoe ze kunnen voldoen aan de doelvoorschriften van de overheid. Een arbocatalogus staat vol technieken en manieren, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

Inhoud van de Arbocatalogus Grafimedia

De Arbocatalogus Grafimedia is het ‘boek met oplossingen’ voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de sector. De arbocatalogus Grafimedia is goedgekeurd door de inspectie SZW en behandelt zeven onderwerpen:

 • Werkdruk
 • Fysieke belasting
 • Machineveiligheid
 • Geluid op de werkplek
 • Gevaarlijke stoffen
 • Oplosmiddelenreductie in de offset
 • Oplosmiddelenreductie in de zeefdruk.

De arbocatalogus geldt voor alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de grafimedia CAO, en/of lid zijn van het KVGO. De catalogus is bedoeld voor werkgevers en werknemers. Alle informatie is voor iedereen beschikbaar (medewerkers, leidinggevenden, preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, leden ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging, enz.).

Voordelen van de Arbocatalogus Grafimedia

 • Maatwerkoplossingen voor specifieke arborisico’s
 • Kennis over veilig, gezond en prettig werken gebundeld voor de sector
 • Overzicht van bijbehorende producten
 • Werken volgens arbocatalogus leidt tot minder strenge controles.

De Arbocatalogus Grafimedia is niet vrijblijvend

Uw bedrijf moet aan de Arbowet en bijbehorende regelgeving voldoen. De inspectie SZW gebruikt het oplossingenboek uit de arbocatalogus als referentiekader bij handhaving. U mag afwijken van de oplossingen uit de arbocatalogus Grafimedia. Werkgevers die afwijkende maatregelen toepassen moeten wel bewijzen dat ze voldoen aan het vereiste beschermingsniveau rond de opgenomen arborisico’s. U vindt de arbocatalogus Grafimedia op: www.arbografimedia.nl.

 

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner