Niveaus van de ARBO RI&E Grafimedia

De ARBO RI&E Grafimedia is ontwikkeld met een groeimodel als uitgangspunt. Hierdoor is het voor alle typen gebruikers mogelijk op hun manier en op hun niveau met de inventarisatie en evaluatie van arbeidsomstandigheden bezig te zijn. De RI&E Grafimedia kent in totaal vier niveaus waarbij het eerste niveau de Start RI&E niet aan de eisen van Wet & Regelgeving voldoet en dus in de zin van de wet geen RI&E is!

Voor KVGO-leden is de ARBO RI&E gratis! De licentiekosten voor niet KVGO-leden zijn gelijk voor elk niveau. De START RI&E is ook voor niet KVGO-leden gratis.

Doe de gratis risicoscan om erachter te komen welk RI&E niveau het beste bij u past.

Start RI&E

Let op: geen volledige ARBO RI&E! Maar een gratis introductie van de ARBO RI&E.

De START RI&E is een snelle check om te zien hoe uw bedrijf er voor staat. De Start RI&E is GRATIS beschikbaar.

Begin met deze stap om daarna door te groeien naar één van onze andere RI&IE niveaus.

Lees meer

KERN RI&E

De KERN RI&E is met name geschikt voor kleinere bedrijven tot en met 25 werkzame personen (niet zijnde rotatieoffset, flexografie of diepdruk, omdat deze technieken vaak meer veiligheidsrisico’s met zich meebrengen). Deze versie van de RI&E Grafimedia is de lichtste versie en juist daardoor makkelijk in te zetten om snel inzicht te krijgen in het veiligheidsniveau van de organisatie. Voor KVGO-leden gratis!

Lees meer

Reguliere RI&E

Het middelste niveau van het groeimodel is de Reguliere RI&E van onze bedrijfstak. Hiermee heeft u al toegang tot het beter inrichting en uitvoeren van uw risico-inventarisatie. Kortom: met deze RI&E bent u aan de ene kant volledig in de (werkplek gerichte) inventarisatie, maar blijft het werk nog tot op zekere hoogte beperkt. Voor KVGO-leden gratis!

Lees meer

Plus RI&E

De Plus RI&E kan met recht als het paradepaardje van de bedrijfstak worden gezien. Met deze uitgebreide versie van de (reguliere) RI&E kan een werkgever of werknemer, een Arboprofessional of een Preventiemedewerker met visie verdere invulling geven aan het arbobeleid van de onderneming. Voor KVGO-leden gratis!

Lees meer

Vergelijk de ARBO RI&E-niveaus

Check hieronder de punten die behandeld worden in de verschillende RI&E-niveaus en kies welk niveau het beste bij jou past.

Let op! De Start RI&E is geen volledige ARBO RI&E. Maar deze moet gezien worden als een introductie van de ARBO RI&E!

 Instap RI&E (let op: geen volledige RI&E!)KERN (snel een RI&E opstellen)Regulier (beste balans in tijd en complexheid)PLUS (voor de arboprofessionals)
Multi inzetbaarheid: de RI&E-app kan overal op gedraaid worden: computer, laptop, tablet of mobielcheckcheckcheckcheck
Maatwerk: alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie zijn voorgedefinieerdcheckcheckcheckcheck
Detail: naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelencheckcheckcheckcheck
Security: je bedrijfsdata is secure opgeslagen overeenkomstig AVG en ISO 27001checkcheckcheckcheck
Ondersteuning: met vragen kan je direct de Helpdesk Arbo Grafimedia bellen of mailencheckcheckcheckcheck
RI&E-kennismakingsvragen + oplossingen: maak kennis met de ARBO Catalogus op bedrijfs-, afdelings- en werkplekniveaucheckcheckcheckcheck
Digitale RI&E Toetsing: automatische Digitale Toetsing op volledigheid van je RI&E laten uitvoerencheckcheckcheckcheck
Dashboard: per direct inzage hebben in het RI&E-niveau van je bedrijf (t.o.v. de branche)checkcheckcheckcheck
RI&E-basisvragen + oplossingen: leer in korte tijd veel meer over de arborisico’s in je bedrijfcheckcheckcheckcheck
Plan van Aanpak: laat het programma je Plan van Aanpak opstellen en pas deze naar eigen inzicht aancheckcheckcheckcheck
Preventiemedewerker: hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerkercheckcheckcheckcheck
Gevaarlijke stoffen: compleet stoffenregister aanwezig met geautomatiseerde blootstelingsbeoordelingcheckcheckcheckcheck
Oplosmiddelenreductie-advies: compleet oplosmiddelenreductieprogramma aanwezigcheckcheckcheckcheck
Ventileren: bereken de hoeveel verse lucht per uur t.b.v. in je productiehal moet komen om OPS te voorkomencheckcheckcheckcheck
BHV: de RI&E je eigen BHV-plan laten opstellencheckcheckcheckcheck
Rapportages: diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezencheckcheckcheckcheck
RI&E-vervolg vragen + oplossingen: verdiep je nu in alle arborisico’s van je bedrijfcheckcheckcheckcheck
NRB: via de RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoerencheckcheckcheckcheck
Veiligheidskaarten: de RI&E automatisch samenvattingen van je VeiligheidsInformatieBladen (VIB) laten opstellen.checkcheckcheckcheck
QR-code: per werkplek via een QR-code direct toegang tot werkplekinformatiecheckcheckcheckcheck
Oplosmiddelenbalans: via de RI&E de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf opstellencheckcheckcheckcheck
RI&E: HRM vragen + oplossingen op bedrijfsniveaucheckcheckcheckcheck
HRM: volledig ondersteuningsprogramma m.b.t. beheer arbo-gegevens van medewerkerscheckcheckcheckcheck
Klimaatscenario’s doorrekenen: het programma kan voor je bedrijf klimatiseringsscenario’s voor je doorrekenen (handig voor herinvesteringen in klimaatinstallaties)checkcheckcheckcheck
PAGO/PMO: zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programmacheckcheckcheckcheck