Opleiding Preventiemedewerker Grafimedia

De preventiemedewerker biedt ondersteuning bij de zorg voor de dagelijkse gezondheid en veiligheid in het bedrijf. Hierbij speelt de ARBO Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Grafimedia een belangrijke rol. Een preventiemedewerker helpt mee bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E en het Plan van Aanpak. Hij of zij geeft ook advies over goed arbobeleid aan de directie, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Elk bedrijf dient ten minste één preventiemedewerker aan te wijzen. In kleine bedrijven (25 medewerkers of minder) mag de directeur deze taak zelf uitvoeren, mits hij of zij over voldoende relevante kennis beschikt. Bij grotere bedrijven (meer dan 25 werknemers) zal er een (of meerdere) officiële preventiemedewerker moeten worden aangesteld.

Om aan de Arbowet te kunnen voldoen is het van belang dat de preventiemedewerker zijn / haar deskundigheidsniveau op peil houdt en met de ervaring en beschikbare middelen (bijv. tijd) de taken kan uitvoeren. Deze opleiding ondersteunt hierbij. 

Het GOC biedt een op de bedrijfstak toegesneden training aan van vier dagdelen, die is ontwikkeld in overleg met de sociale partners in de sector en gebaseerd is op het materiaal van onder andere de Arbo RI&E Grafimedia en de Arbocatalogi Grafmedia. 

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die binnen het bedrijf zijn aangewezen om actief vorm te geven aan de uitvoering van het Arbobeleid en de RI&E met Plan van Aanpak. 

Dagdelen

Dagdeel 1: Functie, taken, positie, rol preventiemedewerker, Arbowet- en regelgeving, Arbo RI&E, Arbo Grafimedia en Arbocatalogus, Praktijkrondgang

Dagdeel 2: De Arbeidshygiënische strategie, PBM’s, Arbodienst en Arbeidsinspectie, Arbo- en verzuimbeleid, PSA ‘van werkdruk naar werkplezier’, Fysieke belasting

Dagdeel 3: Machineveiligheid, Geluid, Gevaarlijke stoffen, Oplosmiddelenreductie, Bijzondere groepen, BHV

Dagdeel 4: Risicovolle werkzaamheden, o.a. werken op hoogte, Werkinstructies, veiligheidsinstructies, Omgaan met weerstand: verandermanagement, Gedragsverandering en communicatie, Veiligheidscultuur, Toepassing in de praktijk van het eigen bedrijf.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit 4 dagdelen, gedurende 4 tot 6 weken, die, indien mogelijk, in de bedrijven van de deelnemers zal worden gegeven om zo de praktijkrondgang mogelijk te maken. Er wordt lesgegeven in de ochtend, op doordeweekse dagen. Daarnaast moet je rekening houden met zelfstudie, tijd voor het voorbereiden en maken van opdrachten. 

Toelating

Er is geen minimaal vooropleidingsniveau voor deze opleiding vastgesteld. De opleiding is geschikt voor medewerkers met een mbo werk- en denkniveau. Praktische kennis van de Arbo RI&E Grafimedia (web-tool) is gewenst en enige ervaring in het Arbo-werkveld is een pré.

Examen (facultatief) en diploma

Je sluit de opleiding af met een schriftelijk examen. Bij een positief examenresultaat ontvang je het diploma Preventiemedewerker Grafimedia – en Communicatie Industrie. Deze wordt erkend door de sociale partners (waaronder ook het KVGO). Bedrijven die bijdragen aan het A&O-fonds Grafimedia kunnen aanspraak maken op subsidie voor deze opleidingskosten.

Informatie en aanmelden

Neem contact op met GOC tel. 0318 – 53 91 11 of mail naar info@goc.nl Website: www.goc.nl

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner