Opleiding Preventiemedewerker Grafimedia

De preventiemedewerker is een medewerker die een aantal specifieke taken rond Arbozorg toebedeeld krijgt. Hierbij speelt de ARBO Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Grafimedia een belangrijke rol. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers kan de directeur de taken van de preventiemedewerker zelf uitvoeren, mits hij/zij daar voldoende kennis over bezit. Van bedrijven met meer dan 25 medewerkers wordt verwacht dat de directeur in overleg met de werknemers een officiële preventiemedewerker aanstelt. De preventiemedewerker (of de directeur) moet op zijn of haar taak berekend zijn. In veel gevallen is dan ook extra training nodig om aan de Arbo-wetgeving te kunnen voldoen. Daarom biedt Stivako in een op de bedrijfstak toegesneden training aan van drie dagdelen die is ontwikkeld in overleg met de sociale partners in de sector. Voor 25+ bedrijven waarvan een medewerker  de Stivako-opleiding Preventiemedewerker Grafimedia heeft gevolgd, geldt geen externe toetsingsplicht. Dit is vastgelegd in de CAO Grafimedia.

Modules

Module 1: ARBO-wetgeving en aansprakelijkheid, wettelijke taken:  functie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker, de preventiemedewerker in de praktijk.

Module 2: De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E): de risico’s in het grafimedia bedrijf, Presentaties over risico’s in het eigen bedrijf, de ARBO-catalogus.

Module 3: Opzetten van een ARBO project, adviseren, communiceren en omgaan met weerstand, Ervaringen uit de praktijk uitwisselen.

Studiebelasting

Je volgt drie bijeenkomsten gedurende de gehele studieperiode, in de schoolvakanties zijn er geen lessen. Daarnaast moet je rekening houden met zelfstudie, tijd voor het voorbereiden en maken van opdrachten. De lessen vinden plaats tussen 16.00-19.00 uur.

Toelating

Er is geen minimaal vooropleidingsniveau voor deze opleiding vastgesteld.

Examen (facultatief) en diploma

Deelnemers kunnen facultatief een examen afleggen. Het diploma dat je behaalt bij deze opleiding wordt erkend door de werkgeversorganisatie KVGO. KVGO-leden krijgen per deelnemer korting op de opleidingskosten.

Informatie en aanmelden

Neem dan contact op met Stivako, tel. 020-5435670 of email naar: info@stivako.nl. Website: www.stivako.nl.

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner