Producten en Diensten

Veiligheid, gezondheid en welzijn is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, dus ook van het bedrijfsleven. Het is van steeds groter belang om als ondernemer dit managementonderwerp mee te nemen in je (investerings)beslissingen.  Niet alleen om aan de (strengere) wet- en regelgeving te voldoen maar ook om medewerkers aan het bedrijf te binden en voor het imago van de onderneming naar omgeving en klanten.

Op het terrein van Arbo zijn er een aantal sectorspecifieke producten en diensten beschikbaar:

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner