Ondersteuning bij ISO 45001 Gezond en Veilig Werken

ISO 45001 Gezond & Veilig Werken (G&VW) ( de opvolger van OHSAS 18001) is een managementsysteem wat helpt bij het fasegewijs invoeren van Arbo- en HRM aspecten in uw bedrijf. 

Kernonderdelen

Tijdens de ISO 45001-begeleiding worden alle onderdelen besproken die met het technisch operationele aspect van Gezond en Veilig Werken te maken hebben. Het  ISO 45001: Gezond & Veilig Werken  kent een aantal wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001:

 • Dankzij de High Level Structure (HLS) met zijn uniforme structuur, definities en terminologie wordt de integratie in andere managementsystemen (bijv. ISO 9001 en ISO 14001 ) vergemakkelijkt,
 • Sterkere focus op de context van de organisatie en het herkennen van risico's,
 • Er wordt ook rekening gehouden met mensen die niet in vaste dienst zijn, zoals onderaannemers en toeleveranciers,
 • Richtlijnen voor de naleving van wet- en regelgeving in alle fases van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act),
 • Sterkere betrokkenheid op het hoogste managementniveau.

 De onderdelen zijn zodanig weergegeven in het managementsysteem dat het past binnen het grafimedia bedrijf, voldoet aan de CAO, de wetgeving en sluit aan op de uitkomsten van het Arboplusconvenant.

Traject

Als eerste krijgt u een inventarisatieformulier toegestuurd. Na invulling van het inventarisatieformulier wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek aan uw bedrijf. De HRM/ARBO adviseur bespreekt ter plekke de relevante Arbozorgaspecten en beoordeelt de uitgangssituatie. U krijgt van de adviseur terug gekoppeld welke zaken (nog) niet goed geregeld zijn, maar ook bespreekt hij tips en adviezen waarmee u zelf uw Arbozorg kunt verbeteren. Het invoeren van een ISO 45001 Gezond & Veilig Werken systeem is maatwerk. U kunt als deelnemend bedrijf extra hulp per dagdeel inroepen met betrekking tot invoering van verbeteracties van het managementsysteem. Als u ernaar streeft om op korte termijn het ISO 45001-systeem ingevoerd te hebben en/of u zelf de capaciteiten of kennis niet in huis heeft om dit te realiseren, dan kunt u extra begeleiding inhuren zodat u het systeem binnen de geplande periode ingevoerd heeft. 

Meer informatie?

Neem dan contact op met het Dienstencentrum: tel. 020-5435688 of email naar: info@dienstencentrum.com. Website: www.dienstencentrum.com.

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner