Opleiding Safety checker: veilig werken in de praktijk

Veilig werken in de praktijk is niet alleen een verantwoordelijkheid van de werkgever maar vooral ook voor de werknemer op zijn werkplek. De vraag is of medewerkers zich voldoende bewust zijn van hun eigen veiligheid en hun eigen gedrag met betrekking tot die veiligheid.

Om het veiligheidsdenken van medewerkers op de werkvloer te stimuleren, is het belangrijk om  met elkaar kennis te delen over veiligheid, gezondheid en welzijn. Door middel van de ‘Leren van elkaar’-methode in combinatie met safety checks, leren de medewerkers van diverse bedrijven op een praktische wijze wat veiligheid, gezondheid en welzijn inhoudt, hoe safety checks binnen het eigen bedrijf ingezet kunnen worden en krijgen ze inzicht in hoe anderen hiermee omgaan. Hierdoor leren bedrijven van elkaar hoe zij de veiligheid en gezondheid in hun bedrijf kunnen verbeteren met oplossingen die wellicht al door anderen in de praktijk met succes zijn toegepast. Zo voorkom je de zogeheten ‘bedrijfsblindheid’ voor de eigen situatie en kan optimaal geleerd worden van en met elkaar.

Door deze werkwijze wordt de verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid op de werkplek c.q. werkvloer voor de werknemer nog duidelijker en wordt gedragsverandering maximaal gestimuleerd. Deze methode kan dan later in het eigen bedrijf met alle medewerkers worden toegepast.

Modules:

De opleiding  bestaat uit vier dagdelen, is bedoeld voor medewerkers en arbo-betrokkenen  in het grafimediabedrijf, is vooral praktijkgericht en leidt de deelnemers op tot ‘Safety-checker’. Dat betekent dat de deelnemers daadwerkelijk in het eigen bedrijf en bij die van andere deelnemers over de vloer komen om een beoordeling te doen in de praktijk (uitvoering van de safety checks).

1e bijeenkomst: introductie Safety checks & VGW-beleid van de sector

 • Algemene informatie over de Arbocatalogus Grafimedia
 • De belangrijkste thema’s in het kort
 • De functie van de Arbo RI&E
 • Het belang van gedragsverandering en veiligheidsdenken op de werkvloer
 • Inbreng eigen voorbeelden / ervaringen uit de praktijk

2e bijeenkomst: leren controleren in de praktijk

 • Inbreng bestaande knelpunten (praktijkvoorbeelden deelnemers)
 • Hoe om te gaan met (bijna) bedrijfsongevallen
 • De rol van de "safety checker" en benodigde competenties hiervoor
 • In gang brengen van (gedrags)verandering en behoud van resultaat 
 • Eerste rondgang op de werkvloer  en evaluatie

3e bijeenkomst: rondgang in het bedrijf

 • Uitvoer in de praktijk: safety check op de werkvloer + evaluatie
 • Presentatie (per groep) van de bevindingen: analyse knelpunten
 • Implementatie en evaluatie: beoordeling proces, toepasbaarheid en implementatie in het eigen bedrijf, informeren en aanspreken van collega's

4e bijeenkomst: organiseren in de praktijk

 • Adviseren, communiceren en omgaan met weerstand
 • Opstellen intern controleplan
 • Integratie in bestaande systemen / verankering
 • Evaluatie cursus: hoe nu verder?

Certificaat

Elke deelnemer ontvangt het ‘bewust veilig werken’-certificaat van Stivako.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de Helpdesk Arbografimedia via 020-5435665 of per e-mail: info@arbografimedia.nl of met Stivako, tel. 020-5435670 of email naar: info@stivako.nl. Website: www.stivako.nl. Deze opleiding wordt gesubsidieerd door het A & O fonds Grafimedia.

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner