Toetsing- of Certificering ARBO RI&E 

Toetsing ARBO RI&E

Elk bedrijf in Nederland dient over een actuele Arbo Risico-Inventarisatie & Evaluatie (kortweg: Arbo RI&E) te beschikken. Het systematisch inventariseren van arbeidsrisico’s voorkomt onnodige uitval van medewerkers en hoge boetes van de Inspectiedienst SZW (zeker bij bedrijfsongevallen).

Bedrijven die de ARBO RI&E Grafimedia hebben toegepast en niet meer dan 25 werkzame personen hebben, hoeven hun RI&E niet meer te laten toetsen door een onafhankelijke instantie en/of kerndeskundige. 
Bij bedrijven met meer dan 26 werkzame personen geldt een ander toetsingsregime. Namelijk: indien de grotere bedrijven niet alleen de ARBO RI&E Grafimedia toepassen, maar ook over een goed opgeleide preventiemedewerker beschikken die de Stivako-training Preventiemedewerker Grafimedia heeft gevolgd, geldt ook geen externe toetsingsplicht. Dit is vastgelegd in de CAO Grafimedia.

Mocht u hier niet aan voldoen, dan zult u uw RI&E moeten voorleggen aan een externe kerndeskundige. De SCGM is hiervoor de beste instantie, omdat zij (samen met de SCCI) als enige toegang hebben tot de digitale toetsingsmodule van de ARBO RI&E Grafimedia.

Certificering ARBO RI&E

De SCGM of SCCI kunnen als enige in Nederland uw Arbo RI&E Grafimedia certificeren. Dit certificeren houdt in dat u naast een continue getoetste RI&E ook nog mag beschikken over het Arbo RI&E Certificaat. Certificering van uw RI&E levert bedrijven veel meer toegevoegde waarde op, dan de huidige ad-hoc-aanpak via periodieke toetsing van hun RI&E (die tijdens de toetsing steeds weer verouderd blijkt te zijn met alle gevolgen van dien).

De fasen:

Na inschrijving zal het secretariaat met u contact opnemen voor het maken van een afspraak. Maar voordat het officiële bedrijfsbezoek (de audit) zal plaatsvinden, behoort u eerst inzage te geven in uw RI&E. Uw beoordelaar zal dan als eerste een algemene beoordeling van betrouwbaarheid en volledigheid uitvoeren, voordat hij of zij langskomt voor de feitelijke certificatieaudit.

Daarna volgt dus het bedrijfsbezoek, waarin u met uw beoordelaar uw RI&E punt voor punt gaat doorneemt. Dit gebeurt natuurlijk niet alleen achter de computer. Er zal ook een gedegen beoordeling van de diverse werkplekken binnen uw bedrijf plaatsvinden. Hierdoor heeft u de unieke mogelijkheid om tijdens het bezoek direct nog verbeteringen in uw Arbo RI& E door te voeren. Het voordeel hiervan is dat uw lijst met eventuele verbeterpunten steeds korter wordt. En dat is nu juist wat de Arbowet van u verlangt: continue verbetering van het Veiligheids-, Gezondheids- en Welzijnsniveau (VGW-niveau) binnen uw bedrijf. Tevens is het belangrijk om te weten dat de Arbo RI&E de basis vormt van een goed opgezet Arbomanagementsysteem.

Op basis van het bedrijfsbezoek zal de beoordelaar het digitale auditrapport in het laatste tabblad van het RI&E-programma invullen. Door middel van een stoplichtensysteem en extra opmerkingen krijgt u direct inzicht in de kwaliteit van uw RI&E en het VGW-niveau van uw organisatie. Nadat een bedrijf voldoet aan de certificatievoorwaarden, heeft zij recht om het Arbo RI&E Certificaat te ontvangen.

De voordelen van ‘certificering’ boven ‘toetsing’ 

Wat zijn de voordelen van het laten certificeren van uw ARBO-RI&E:

1. u voldoet beter aan de Arbowet, doordat u tijdens het bedrijfsbezoek uw RI&E direct inhoudelijk verder kunt verbeteren;

2. uw RI&E blijft door de jaren heen altijd actueel, waardoor een steeds terugkomende – relatief dure – herkeuring via toetsingen niet meer nodig is; uw RI&E is nu altijd getoetst;

3. naar alle waarschijnlijkheid zijn de kosten van RI&E-certificering goedkoper dan steeds op ad-hoc basis uw RI&E na 3 à 4 jaar weer opnieuw moeten (laten) uitvoeren en officieel laten toetsen;

4. u krijgt (bij voldoende resultaat) het RI&E Certificaat Grafimedia met bijbehorend muurbordje, waarmee u zich naar buiten toe (Inspectiedienst SZW en klanten) extra kunt profileren.

Kortom: u heeft voor altijd een stok achter de deur gecreëerd, dat er voor zorg draagt dat u vanaf nu altijd over een actuele RI&E blijft beschikken en grip heeft op het voorkomen van bedrijfsongevallen en/of uitval van onnodig zieke werknemers.

Informatie

Wilt u meer informatie over Toetsing of Certificering? Neem dan contact op met:

 • SCGM (Stichting Certificatie GrafiMedia branche): Tel.:  020-5435685 of email naar: info@scgm.nl. Website: www.scgm.nl 
 • SCCI (Stichting Certificatie Creatieve Industrie): tel. 020 - 543 56 61 of email naar: info@creatieve-industrie.com. Website: www.creatieve-industrie.com.

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner