Informatie project Stofwisseling (gevaarlijke stoffen)  

De sociale partners (KVGO, ZSO, FNV Media & Cultuur en CNV Vakmensen, de Unie) willen het gebruik van schadelijke stoffen (w.o. oplosmiddelen) in de branche daar waar mogelijk en verantwoord terugdringen. Teneinde een gedegen VGW-beleid (VGW = Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) te kunnen nastreven zijn door de sociale partners al in 1995, via het Arboconvenant Grafische Industrie en Verpakkingsdrukkerijen, afspraken gemaakt. Onderdeel van deze afspraken is het creëren en onderhouden van voorlichtingsmateriaal, waarmee werkgevers en werknemers zich op de hoogte kunnen stellen van de voor hen relevante veiligheidsaspecten. De doelstelling van de Voorlichtingscampagne gevaarlijke stoffen grafimedia, "Stofwisseling" genaamd, is enerzijds de bewustwording vergroten bij werkgevers en werknemers in de sector over het werken met oplosmiddelen en gevaarlijke stoffen in het algemeen en anderzijds bedrijven in beweging brengen om nog sneller over te stappen naar minder schadelijke alternatieven. 

Link naar de website Stofwisseling: www.stofwisseling.nu.

Documenten en tools

In het project Stofwisseling zijn vele documenten en tools ontwikkeld. Documenten zoals informatiefolders onderandere over gevaarlijke stoffen en alternatieve wasmiddelen maar ook best practices en documentatie die u snel inzicht geven in gevaarlijke stoffen in de grafimedia. Een directe link naar de download pagina vindt u hier. Ook zijn er diverse tools ontwikkeld die u vindt in de toolbox. Hier kunt u instrumenten downloaden zoals motivatiemeters en bedrijfsscan. Een directe link naar de toolbox vindt u hier.

Video's

Ook zijn er diverse video's ontwikkeld. Zie het YouTube kanaal van Stofwisseling. 

 

Klik hier om de video af te spelen

Krant

Ook is er een krant gemaakt over het project Stofwisseling. Klik hier om de PDF van de krant te downloaden.

https://www.arbografimedia.nl/images/project/fotos/krant_foto.jpg

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner