Opleiding Arbo-coördinator

Een Arbocoördinator is dé adviseur bij het vormgeven en uitvoeren van het arbobeleid binnen het grafimedia bedrijf. Ken je weg binnen arbo-land en realiseer een gezond en veilig werkklimaat. Door Stivako wordt de korte opleiding Arbocoördinator ontwikkeld specifiek afgestemd op de Grafimedia- en Creatieve industrie. De opleiding kan zelfstandig gevolgd worden of als onderdeel van de opleiding KAM-coördinator. De opleiding bestaat uit vijf op de praktijk gerichte modules.

Modules

Module 1: Gevaarlijke stoffen: oefen actief met het in kaart brengen van gevaarlijke stoffen en het beoordelen van stoffen op hun risico's.

Module 2: Machineveiligheid en geluid: met welke arbo-technische eisen moet je rekening houden bij de aanschaf van machines? En hoe kun je geluid in kaart brengen zodat je preventief geluidsschade bij medewerkers kan voorkomen?

Module 3: BHV en inrichting van gebouwen: je krijgt praktische informatie aangeleverd ten aanzien van het opzetten van een BHV- en het bedrijfsnoodplan.

Module 4: Psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting: leer wat psychosociale arbeidsbelasting is en hoe je dit in kaart kunt brengen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de ergonomische knelpunten binnen de grafimedia: beeldschermwerk, repeterende handelingen, staand werk, tillen en dragen, duwen en trekken.

Module 5: Arbo- & verzuimbeleid en reïntegratie: na deze bijeenkomst weet je wat onder Arbobeleid wordt verstaan en wat de minimale vereisten zijn waaraan een organisatie moet voldoen omtrent arbeidsomstandigheden.

Studiebelasting

Je volgt vijf bijeenkomsten gedurende de gehele studieperiode, in de schoolvakanties zijn er geen lessen. Daarnaast moet je rekening houden met zelfstudie, tijd voor het voorbereiden en maken van opdrachten. De lessen vinden plaats tussen 18.00-21.00 uur.

Toelating

Er is geen minimaal vooropleidingsniveau voor deze opleiding vastgesteld.

Examen en diploma

Deelnemers kunnen facultatief het examen Arbocoördinator afleggen (kosten €50,-). Het grote voordeel van deelname aan het examen is dat je bij een goed resultaat een certificaat van de cursus krijgt. Je kan dan optioneel door leren voor het diploma KAM-coördinator. Het diploma dat je behaalt bij deze opleiding wordt erkend door de werkgeversorganisatie KVGO. De opleiding wordt gesubsidieerd door het A & O fonds Grafimedia.

Informatie en aanmelden

Neem dan contact op met Stivako, tel. 020-5435670 of email naar: info@stivako.nl. Website: www.stivako.nl.

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner