Ondersteuning bij de opzet en invoering ARBO RI&E

Grafimedia bedrijven en verpakkingsdrukkerijen zijn wettelijk verplicht een onderzoek uit te voeren naar de knelpunten die er op het gebied van arbeidsomstandigheden in het bedrijf (mogelijk) aanwezig zijn. Bedrijven die hierbij in gebreke blijven, kunnen een lik-op-stukbeleid van de Inspectie SZW verwachten. De RI&E Grafimedia stelt u in staat op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in uw arborisico’s en deze aan de hand van een actieplan planmatig weg te werken. Zo kunt u uw arbozorg verder gestalte geven. 

Praktische hulp

Wij kunnen, in samenwerking met u, door onze branchekennis in een relatief korte tijd een zeer gedegen inventarisatie uitvoeren. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de ARBO-RI&E Grafimedia. Na inschrijving wordt u het inventarisatieformulier beginsituatie 'arbeidsomstandigheden' toegestuurd. Dit is het startpunt voor het traject. Nadat u het inventarisatieformulier heeft ingevuld, wordt er met u door het projectbureau een afspraak gemaakt voor het bedrijfsbezoek. De uitgangssituatie wordt beoordeeld op basis van interviews, bestudering van documenten en natuurlijk een beoordeling van de werkplek. De resultaten worden vastgelegd in de ARBO-RI&E Grafimedia, waarna de adviseur voor u verschillende rapportages genereert. De rapportage met aanbevolen actiepunten gebruikt u vervolgens als basis voor het opstellen van uw actieplan, ofwel 'Plan van Aanpak', zoals dat in de wet genoemd wordt.

Meer informatie?

Neem dan contact op met het Dienstencentrum: tel. 020-5435688 of email naar: info@dienstencentrum.com. Website: www.dienstencentrum.com.

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner