Uw bedrijfsprocessen in kaart

In de ARBO RI&E Grafimedia worden alle mogelijke bedrijfsprocessen binnen de industrie (Creatieve- en Grafimedia industrie) weergegeven. In het programma kan men als men voor het werkblad Bedrijfstype kiest, gebruik maken van een voorselectie. Men kan naar eigen inzicht andere bedrijfsprocessen aanvinken en/of reeds geselecteerde processen uitzetten. Deze stap is van groot belang voor de kwaliteit en gebruiksgemak van je RI&E. Nadat je je keuzes gemaakt hebt, kan men de gemaakte keuzes opslaan. Hoe beter/zuiverder de bedrijfsprocessen zijn geselecteerd, des te beter kan men in de volgende stap de afdelingen binnen het bedrijf definiëren en aanwezige bedrijfsprocessen toekennen.

Als je de afdelingen definieert, kan men daarna de werkplekken per afdeling in het programma aanmaken. Per werkplek kan men een eigen benaming geven en opgeven hoeveel van deze (identieke) werkplekken er op de afdeling zijn. Als het om een machine gaat moet men ook direct aangeven of deze een CE-markering en –verklaring heeft en beschikt over een (digitale) handleiding. Daarnaast kan men meer detailinformatie via een verdiepingsscherm toevoegen.

Binnen de sector zijn diverse prioritaire Arbothema’s gedefinieerd. Een aantal daarvan zijn zelfs opgenomen in de ARBOcatalogus Grafimedia, zoals Machineveiligheid of Geluid/ trillingen. Op basis van de aanwezige bedrijfsprocessen worden de voor het bedrijf relevante beleidsthema’s automatisch gekozen. Deze komen dan terug in je RI&E - vragenlijst. Het kan echter voorkomen dat een bepaald thema toch niet op je bedrijf van toepassing is. In dat geval hebben de RI&E-Plus-gebruikers de mogelijkheid om een bepaald veld uit te schakelen. Dit wordt echter in het kader van een gedegen Veiligheids-, Gezondheids - en Welzijnsbeleid niet aangemoedigd.

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner