Wettelijke eisen

Heeft u werknemers in dienst? Dan is de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) volgens de Arbowet verplicht, ongeacht het aantal medewerkers. Naast het opstellen en uitvoeren van de RI&E moet u ook een Plan van Aanpak opstellen.

De RI&E is een hulpmiddel om te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Dus de veiligheid en gezondheid van werknemers staat centraal. De RI&E is al vanaf 1 januari 1994 wettelijk verplicht. De inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) controleert of bedrijven zich aan de Arbowetgeving houden en een (actuele) RI&E met bijhorend Plan van Aanpak hebben. U riskeert een hoge boete bij het niet nakomen van deze wettelijke verplichting.

Met behulp van onderstaand stroomschema kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren.

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner