Alle risico’s in één overzicht

Plan van Aanpak

Het Plan van aanpak is een overzichtslijst met alle risico’s. Eigenlijk een lijst met “Things to Do”. In een plan van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen genomen gaan worden om de risico’s op te lossen. Hiervoor geldt dat voorkómen beter is dan genezen!

Probeer daarom de risico’s aan te pakken bij de oorzaak in plaats van het gevolg. Ga één voor één de risico’s bij langs en geef precies aan hoe het voorkomen of verminderd moet worden:

 • Met welke maatregel?
 • Wat is er daarvoor nodig?
 • Wie gaat ermee aan de slag en wanneer?
 • Wat zijn de kosten?
 • Wanneer bent u tevreden?
 • Hebben we de kennis en ervaring die nodig zijn om dit uit te voeren?
 • Binnen welke termijn zijn de maatregelen ingevoerd?

Op zoek naar oplossingen of maatregelen om de risico ’s in uw bedrijf te beheersen?

De Arbocatalogus Grafimedia kan hierbij uitkomst bieden. De Arbocatalogus is een digitaal document waarin op sectorniveau oplossingen en aanbevelingen zijn vastgelegd om veilig en gezond te werken. De Arbocatalogus grafimedia is het oplossingenboek voor arborisico’s in de sector.

De Arbowet bestaat vooral uit doelvoorschriften voor veilig en gezond werken. Een doelvoorschrift is het beschermingsniveau dat een werkgever moet bieden aan zijn werknemers, denk bijvoorbeeld aan het maximale geluidsniveau. De manier waarop het doel bereikt moet worden, staat niet in de wet. Werkgevers en werknemers beschrijven op sectorniveau hoe ze kunnen voldoen aan de doelvoorschriften van de overheid.

Een arbocatalogus staat vol technieken en manieren, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Inhoud van de arbocatalogus Grafimedia De arbocatalogus Grafimedia is het ‘boek met oplossingen’ voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de sector.

De arbocatalogus Grafimedia is goedgekeurd door de inspectie SZW en behandelt zeven onderwerpen:

 • Werkdruk
 • Fysieke belasting
 • Machineveiligheid
 • Geluid op de werkplek
 • Gevaarlijke stoffen
 • Oplosmiddelenreductie in de offset
 • Oplosmiddelenreductie in de zeefdruk.

Nog geen gebruiker van de ARBO RI&E? Krijg een indicatie van uw risico's: doe de gratis ARBO Risicoscan!

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner