ARBOcatalogus

De arbocatalogus bevat oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s in onze bedrijfstak en is van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in de Grafimedia. De sociale partners in de Grafimedia sector (Koninklijke KVGO, FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen en De Unie) hebben de catalogus ontwikkeld.

De arbocatalogus is door de Inspectiedienst SZW getoetst en goedgekeurd.  Dit betekent dat de Inspectiedienst SZW de informatie uit de Arbocatalogus Grafimedia (inclusief de voorgeschreven oplossingen) gebruikt als referentiekader voor haar handhaving. Een bedrijf zal óf de oplossingen uit deze arbocatalogus moet benutten, óf op een andere manier tot hetzelfde beschermingsniveau rond de opgenomen arborisico’s moeten komen.

Het volgen van voorgeschreven oplossingen uit de Arbocatalogus Grafimedia is dus geen verplichting, maar natuurlijk wel sterk aan te raden, gezien het feit dat tijdens de ontwikkeling van de Arbocatalogus Grafimedia altijd is gekozen  voor de best bruikbare verbeteropties om tot een zo laag mogelijk arborisico voor werkgever en werknemer te komen.

Hoe werkt de Arbocatalogus Grafimedia?

U kunt de arbocatalogus Grafimedia vinden op: https://www.arbografimedia.nl/.

Vanuit het menuonderdeel ('Arbocatalogus') kunt u op drie manieren toegang krijgen tot de informatie uit deze catalogus. Als eerste kunt u via een Introductie snel een beeld krijgen van de Arbocatalogus thema's.  U kunt in het Naslagwerk Arbocatalogusthema's een samenvatting van de ACG-themadocumenten op de site doornemen en direct doorgaan naar de meer uitgebreide ARBOcatalogus thema brochures.

Daarnaast kunt u praktische oplossingen via een vrije zoekopdracht of via overzicht lijsten raadplegen, zoals deze ook aanwezig zijn in de ARBO RI&E Grafimedia. Met deze zoekmachine kunt u zich doelgericht, op basis van bijvoorbeeld type arborisico en werkplek/machine, op de hoogte stellen van de relevante arbo-aspecten en oplossingen die hier bij horen.

Redenen om voor onze RI&E applicatie te kiezen:

 • Een actueel dashboard van uw behaalde ARBO-prestaties (met benchmark)
 • Alle bedrijfsprofielen van de Creatieve Industrie en Grafimedia zijn voor gedefinieerd
 • Naar eigen inzicht je werkplekken kiezen en beoordelen
 • Heeft een volledig stoffenboekhoud-programma met automatische blootstellingsbeoordeling
 • Hulp bij de taakverdeling rond de preventiemedewerker
 • Een geautomatiseerd BHV-plan
 • Diverse rapportages voorhanden om eenvoudig zaken te kunnen teruglezen
 • Geïntegreerde systemen voor oplosmiddelenreductie
 • Met deze ARBO RI&E je bedrijfseigen bodemrisicoanalyse uitvoeren
 • Heeft de mogelijkheid de wettelijk verplichte oplosmiddelenbalans van je bedrijf op te stellen
 • Biedt een ondersteuningsprogramma voor het beheer Arbo-gegevens van medewerkers
 • Kan automatisch veiligheidsinstructies (per werkplek) voor je bedrijf opstellen
 • Zelf regie hebben in je PAGO/PMO-programma
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner
 • logos-partner